Spar?iai populiar?jantys Lietuvoje put? vakar?liai tampa smagiausiais met? vakarais klubuose, Putos
didžiausiais akcentais papl?dimio bei kituose laiko renginiuose, firm? vakaruose, gimtadieniuose, vaik? vasaros stovyklose.
Tai puikus šou tinkantis visiems – tiek vaikams (nuo 4m amžiaus), moksleiviams, studentams, tiek inteligentams, solidiems žmon?ms, norintiems netradiciškai praleisti laik?, pasilinksminti, pašokti, pažaisti.
Galite rinktis m?s? si?lom? program? su ?vairiais žaidimais ir atrakcijomis (kamuoliuk? ieškojimas putose, „putuo?iausios personos“ rinkimai, put? „kalno“ statyba ir tt.) arba tiesiog leisti žmon?ms š?lioti putose.
M?s? put? mašinos yra aukš?iausios kokyb?s, ypatingai galingos, pagaminan?ios nuo 50m3 iki 200m3 ilgai išsilaikan?i? put? per minut?. Tai daugiau nei dvigubai galingesn?s profesionalios put? mašinos naudojamos ?prastiniuose put? vakar?liuose užsienio klubuose, lauko renginiuose.
Specialus, sertifikuotas, saugus put? skystis lengvai valomas, neslystantis, nedaro jokios ?takos augalams, akims, odai, negadina drabuži?, grind? dangos, kuri? galima plauti vandeniu (grind? dang?, kurios negalima plauti vandeniu rekomenduojama uždengti). Putos gali b?ti leidžiamos tiesiog ant žol?s lauko rengini? metu. Putos nekenkia niekam, kam nekenkia paprastas vanduo!

Jeigu norite, kad apie J?s? organizuojamus renginius kalb?t? kaip apie ?simintiniausius – surenkite PUT? ŠOU!

 

Put? mašinos nuoma                                      Put? patrankos nuoma
Techniniai duomenys:

POWER FOAM 350                                           POWER JET FOAM 350
Gamintojas: Universal Effects (Pranc?zija)          Gamintojas: Universal Effects (Pranc?zija)
Gamina 50-70m3/min put?                                 Gamina 50-700m3/min put?
Sunaudoja 60L/min vandens                               Sunaudoja 60L/min vandens
1.2L/min CC                                                      1.2L/min CC

POWER FOAM 500                                            POWER JET FOAM 500
Gamintojas: Universal Effects (Pranc?zija)          Gamintojas: Universal Effects (Pranc?zija)
Gamina 180-200m3/min put?                              Gamina 180-200m3/min put?
Sunaudoja 120L/min vandens                              Sunaudoja 120L/min vandens
2.4L/min CC                                                      2.4L/min CC

 

 

 

Comments are closed.