Vienintel?s Lietuvoje, sertifikuotos CO2 patrankos!

Norime pristatyti vien? iš ?sp?dingiausi?, momentini? vizuali?j? efekt? – CO2.
Skirtingai nei d?m? mašina – CO2 efektas yra momentinis, ypa? greitai išsisklaidantis. Iškart po generatoriaus išjungimo dingsta bet koks efekto p?dsakas, nelieka jokio matomo „d?melio“. CO2 skirtas p?sti stipri? šalto oro srov? erdv?je pageidaujamu kampu (-ais). Vienas iš šio efekto privalum? – puikiai matomas ir dienos šviesoje. Tai lyg koncentruotas, po sl?giu paleistas d?m? stulpas. Tik skirtingai nei kiti panašaus veikimo efektai – bekvapis, nedegus, nepaliekantis joki? žymi? ant bet kokio paviršiaus. Tai efektas, momentaliai prikaustantis ži?rov? d?mes?. Jo ne?manoma nepasteb?ti.

Šiuo metu galime pateikti Jums CO2 srov?, kuri bus 8-10 metr? aukš?io. Naudojimo galimyb?s – labai pla?ios. Štai keletas iš j?: statomi scenos priekyje, gale, kabinami iš šon? ir t.t., naudojami kaip plunksniški 8-10 metr? „d?m?“ stulpai ar greit išnykstanti, momentin? „siena“, ??jimo/išejimo užsklanda pasirodant ar išeinant renginio vedan?iajam/dalyviams, naudojami televizijoje, sporto žaidyn?se, teatre ir t.t. Jungiant kelis prietaisus, valdymo pulto pagalba galima gauti skirtingus rezultatus, d?m? stulpai gali b?ti leidžiami vienu kartu, paeiliui, sistemingai pagal muzik?, šviesas ir pan.

Galima naudoti karšt? vasaros dien?/nakt? šoki? aikštel?s momentaliam atšaldymui – tiesiog nukreipti CO2 ? žmoni? mini?. Ši? sistem? galima naudoti su kitais efektais- d?m?, put?, burbul? mašinomis. Prisiminkite žiem? vasaros metu, CO2 efekt? naudodami kartu su sniego mašina.

Išbandykite CO2 savo renginio metu ir b?site apstulbinti šio efekto teikiamos tiesiogin?s naudos.


CO2 patrank? nuoma

Techniniai duomenys  
Gamintojas: Universal effects (Pranc?zija)
Power Jet CO2 Duo
L73cm x W60cm – H54cm; 14kg.

 

 

 

Gamintojas: Magic FX (Olandija)

CO2 Jet
13cm x 8cm x 13cm; 2,6kg.

 

Rankin?s CO2 patrankos nuoma:
Gamintojas: Universal effects (Pranc?zija)
Svoris: 2.4-3.6kg
Išmatavimai: 70×10(35)x13(30)cm

Comments are closed.