Kiekvienas renginys kažkuo savitas ir ypatingas, ta?iau kone joks ne?sivaizduojamas be d?m? ar nedidelio r?ko. Šie veiksniai tarytum aktyvuoja kitus efektus, o, kai reikia, tiesiog juos papildo ir sukuria vientisumo ?sp?d?. M?s? si?lomos d?m? mašinos, taip pat r?ko mašinos – tai geriausios kokyb?s ?renginiai. Turime visk?, ko tik Jums gali prireikti – nuo mažo r?ko iki milžinišk? d?m? kamuoli?.

Judan?ios d?m? mašinos renginiams, galin?ios d?mus p?sti visomis kryptimis taip pat m?s? „artilerijoje“.

Comments are closed.