Yra daug b?d? pagražinti renginius vykstan?ius uždaroje patalpoje, tai konfeti, CO2, ugnies efektai, ir kt. Prie vidaus naudojimo efekt? galime priskirti ir fejerverkus – fontanus.

Fontanai yra visiškai saug?s, pakankamai tyl?s, skleidžantys ypa? mažai d?m?, kas labai svarbu uždarose patalpose. Fejerverkai fontanai gali b?ti naudojami bet kokioje uždaroje patalpoje – sal?se, klubuose, kavin?se, teatruose. Vidaus naudojimo fejerverkai padarys J?s? rengin? jaudinant?, suteiks renginio sve?iams daugiau teigiam? emocij?.
Fejerverkus –fontanus galima naudoti ir lauke, bet kokio pob?džio renginiuose.

Mažieji fontanai pla?iai naudojami vestuv?se, gimtadieniuose ar kitose švent?se, kur norima išskirtinai papuošti tort?.
Scenini? fontan? pagalba tikrai pavyks prikaustyti ži?rov? d?mes?, jie suteiks išskirtinumo, ekstavagancijos. Naudojant kartu su kitais efektais sulauksite ne?tik?tino rezultato, ger? emocij?.

Fejerverkai – puikus efektas kencert? metu norint pabr?žti, akcentuoti tam tikras vietas, atkreipiant žmoni? d?mes?. Taip pat rekomenduojame naudoti fejerverkus – fontanus renginio atidarymo metu ar pabaigoje.
D?l savo saugumo šie efektai gali b?ti naudojami visur: vestuv?se, gimtadieniuose, ?moni? vakar?liuose, prezentacijose, filmavimuose, sporto ar politiniuose renginiuose, mad? pristatymuose, koncertuose.
Si?lome šiuos fejerverkus: mažieji fontanai tort? puošimui, kriokliai (krintantys iš viršaus), sceniniai fontanai (viengubi, dvigubi, trigubi).

Comments are closed.